Modelování systémů hromadné obsluhy

Kód předmětu:
11MOHO
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaBEZ Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708R047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Matematické modelování, Markovský proces, Kendallova klasifikace.
Anotace:
Principy matematického modelování, statistické vyhodnocení modelu. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n.
Cíle:
Základní pojmy stochastických procesů, modely jednoduchých systémů hromadné obsluhy a jejich vyhodnocení.