info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Statistika

Kód předmětu:
11STAT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaspolečná část studia
2čeština, angličtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
2češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaspolečná část studia
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Šárka Jozová (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Pavel Provinský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Pravděpodobnost, náhodná veličina, hustota pravděpodobnosti, transformace náhodné veličiny. Interval spolehlivosti, test hypotézy, p-hodnota, lineární regrese, T-test, F-test, Chi2 test dobré shody, metoda nejmenších čtverců.
Anotace:
Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový odhad, konstrukce, vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.
Cíle:
Prohloubit u studentů znalosti z pravděpodobnosti. Základní statistické metody analýzy dat.