info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Statistics

Kód předmětu:
11STAT-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
2angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Pravděpodobnost, náhodná veličina, hustota pravděpodobnosti, transformace náhodné veličiny. Interval spolehlivosti, test hypotézy, p-hodnota, lineární regrese, T-test, F-test, Chi2 test dobré shody, metoda nejmenších čtverců.
Anotace:
Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový odhad, konstrukce, vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.
Cíle:
Prohloubit u studentů znalosti z pravděpodobnosti. Základní statistické metody analýzy dat.