Stochastické systémy

Kód předmětu:
11STS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština BT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
čeština LA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
čeština PL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Šárka Jozová
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Stochastický proces, dynamický model systému, odhad parametrů lineárního regresního modelu, predikce s dynamickým modelem, modelování dopravních systémů.
Anotace:
Stochastické modely dynamických procesů, odhad parametrů, predikce, filtrace stavu, klasifikace s logistickým modelem, řízení.
Cíle:
Předmět rozšiřuje základní statistiku směrem k stochastickým procesům, tj. náhodným veličinám, jejichž vývoj sledujeme v čase. Teorie stochastických procesů bude ilustrována na dopravních aplikacích probíraných dalších předmětech.