info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Stochastické systémy

Kód předmětu:
11STS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaDS Dopravní systémy a technika - 3708T009
3češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
3češtinaPL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Šárka Jozová (cvičící)
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Stochastický proces, dynamický model systému, odhad parametrů lineárního regresního modelu, predikce s dynamickým modelem, modelování dopravních systémů.
Anotace:
Stochastické modely dynamických procesů, odhad parametrů, predikce, filtrace stavu, klasifikace s logistickým modelem, řízení.
Cíle:
Předmět rozšiřuje základní statistiku směrem k stochastickým procesům, tj. náhodným veličinám, jejichž vývoj sledujeme v čase. Teorie stochastických procesů bude ilustrována na dopravních aplikacích probíraných dalších předmětech.