Zpracování dat

Kód předmětu:
11ZDA
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
roh  Cvičení:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Zpracování dopravních dat, metody analýzy dat, soft computing.
Anotace:
Proces zpracování dopravních dat pro nadstavbové matematické modely. Principy dalších analytických metod (rozhodovací stromy, shlukování, soft computing atd.)
Cíle:
Znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat a jejich využití pro další aplikace.