info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Doprava a životní prostředí

Kód předmětu:
12DAZP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
Doprava, ekologie, životní prostředí, hluk, vibrace, emise, krajina, fragmentace, bariérový efekt.
Anotace:
Předmět je zaměřen především na problematiku dopravy a jejích dopadů na životní prostředí. Důraz je kladen na hluk, kdy je součástí výuky i vlastní terénní měření zvukoměrem, dále pak na exhalace, bariérový efekt i energetickou náročnost jednotlivých druhů dopravy.
Cíle:
Orientace v problematice dopravy a jejích dopadů na životní prostředí.