info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní inženýrství

Kód předmětu:
12DIN
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Anotace:
Teorie a aplikace pohybu osamoceného vozidla. Teorie pohybu dopravního proudu. Aplikace pro určování kapacity mezikřižovatkového úseku. Kapacita neřízené, řízené a okružní křižovatky. Dopravní průzkumy. Prognostické dopravní modely - agregované a disagregované. Kalibrace a balancování modelů. Segregace a integrace dopravy na veřejných komunikacích. Metody zklidnění dopravy.