covid-19 info

logo ČVUT

Dopravní průzkumy a simulace

Kód předmětu:
12DOPS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jan Mejstřík
Ing. Libor Žídek
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní inženýrství, teorie dopravního proudu, dopravní průzkumy, dopravní modely, mikroskopické simulace
Anotace:
Teorie dopravního proudu. Způsoby sledování - profilové, prostorově časové. Automatické sčítání dopravy. Parametry bezpečnosti - nehodovost, konfliktní situace. Průzkumy ve veřejné hromadné dopravě. Přehled dopravních modelů pro mikrosimulace. Seznámení s pracovním prostředím aplikace. Vysvětlení pohybu vozidel v systému. Tvorba a simulace mikroskopického dopravního modelu. Vyhodnocení výstupních charakteristik. 4D vizualizace modelu.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou sběru a vyhodnocování dopravně inženýrských dat a na základě těchto podkladů pak naučit studenty vytvářet mikroskopické dopravní modely a simulace multimodálních dopravních proudů.