info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Estetika a ekologie dopravních staveb

Kód předmětu:
12EDS
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Anotace:
Hodnocení vlivu dopravních staveb na životní prostředí. Proces Environmental Impact Assessment (EIA). Hodnocení vlivu liniových staveb na krajinu podle metodiky MŽP ČR. Multikriteriální hodnocení variant vedení tras pozemních komunikací. Metody hodnotové analýzy. Multidimenzionální hodnocení variant dopravní infrastruktury v území. Ochrana životního prostředí v projektování dopravních staveb. Účinky hluku. Vibrace vyvolané dopravou. Znečišťování ovzduší silniční dopravou. Opatření ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Prostorový účinek trasy a jeho ověřování. Začlenění komunikace do krajiny.