covid-19 info

logo ČVUT

Modely dopravy a dopravní excesy

Kód předmětu:
12MDE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Milan Dont, Ph.D.
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Roman Dostál
Ing. Lukáš Hrdina
Ing. Karolína Moudrá
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Karolína Zpěváčková
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní proud, kongesce, nehody, plynulost dopravy
Anotace:
Parametry dopravního proudu a způsoby jejich měření. Modely dopravního proudu, zatížení komunikací, liniového a městského systému. Teorie front, šokové vlny. Kvalita dopravy a její hodnocení. Statistické charakteristiky v dopravě. Dopravní excesy, jejich rozbor, příčiny, identifikace a minimalizace jejich následků. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Cíle:
Popis chování dopravního proudu za podmínek stabilních i nestabilních. Seznámení s modely dopravního proudu. Indentifikace dopravních excesů a minimalizace jejich následků. Prevence dopravních excesů, výčet prostředků pro zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravy.