info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modelování silniční dopravy

Kód předmětu:
12MSD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Milan Kříž, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Richter (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
teorie dopravního proudu, čtyřstupňový model, dopravní plánování, simulace dopravního proudu
Anotace:
Praktická tvorba dopravních modelů včetně jejich kalibrace. Aplikace nových trendů v dopravím plánování se zaměřením na dopravně inženýrská řešení v rámci Chytrých měst.
Cíle:
Prohloubení znalosti při tvorbě dopravního modelu. Zaměření se na čtyřstupňový model, přípravu vstupních dat a následná tvorba dopravního modelu. Součástí je i získání zkušenosti s laděním modelu pro reálnou dopravní situaci. Součástí výuky bude i tvorba modelu v rámci reálného prostředí a na reálných vstupech.