info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Kód předmětu:
12OMHD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Petr Chmela (cvičící)
Ing. Martin Jareš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Jan Kruntorád (cvičící)
Ing. Vojtěch Nižňanský (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
veřejná doprava, městská hromadná doprava, metro, tramvaje, autobusy, železnice, integrovaný dopravní systém, jízdní řád, kapacita vozidel
Anotace:
Návrh dopravního opatření, návrh vedení linek, přepravní průzkumy, návrh provozních parametrů, jízdní řád, trasa a zastávky na lince, preference MHD, financování MHD, kvalita MHD.
Cíle:
Návrh sítě linek MHD, intervalů a kapacity vozidel.