covid-19 info

logo ČVUT

Provoz a projektování místních komunikací

Kód předmětu:
12PPMK
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Karolína Moudrá
roh  Cvičení:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
městská doprava, místní komunikace, projektování komunikací v intravilánu
Anotace:
Skladebné prvky místních komunikací, pěší a cyklistická doprava, úrovňové křižovatky, světelné signalizační zařízení, zklidňování dopravy, okružní křižovatky, stavební úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doprava v klidu, doprava v území, indukce dopravy, organizace a regulace dopravy.
Cíle:
Seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.