covid-19 info

logo ČVUT

Teorie dopravního proudu

Kód předmětu:
12TDP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Lukáš Hrdina
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní proud, mobilita, dopravní parametry, dopravní senzory, modely dopravního proudu, dopravní excesy
Anotace:
Mobilita lidstva a problémy s ní související. Charakteristiky základních dopravních parametrů, jejich měření a využití pro hodnocení kvality dopravy. Hodnocení měřených parametrů. Teoretické základy a užití matematických modelů. Makroskopické, statistické a mikroskopické modely. Teorie rázových vln, front a speciálních jevů v dopravě. Vztah modelů k ovládání dopravního proudu.
Cíle:
Seznámení se základy teorie dopravního proudu vycházející z dopravních parametrů, dále s tvorbou mikro a makro modelů, statistických modelů v dopravě a základy fyziky dopravního proudu. Vazby na metody ovládání dopravního proudu.