info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Teorie provozu na pozemních komunikacích

Kód předmětu:
12TEAP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Richter (cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní parametry, senzory, dopravní proud, modely dopravy, kvalita dopravy, dopravní provoz, organizace a řízení dopravy
Anotace:
Dopravní parametry a jejich měření, získávání a zpracování. Koncept analýzy kapacity. Teoretické základy a užití matematických modelů - makroskopické, statistické a mikroskopické modely. Teorie řízení dopravy. Dopravní uzel, SSZ, okružní křižovatky. Koordinace SSZ, preference MHD. Řízení městských celků a dálnic. Detekce a management dopravních excesů. Principy hodnocení pozemních komunikací a metody údržby. Hodnocení zdravotních rizik dopravy.
Cíle:
Získání přehledu o základní teorii dopravního proudu na pozemních komunikacích a o metodách jeho ovládání.