covid-19 info

logo ČVUT

Teorie provozu na pozemních komunikacích

Kód předmětu:
12TEPR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaDS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
8
Rozsah výuky:
4 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Petr Richter
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní parametry, senzory, modely dopravy, simulace, řízení dopravy
Anotace:
Základní dopravní parametry a jejich měření, dopravní senzory. Koncept analýzy kapacity. Teoretické základy a užití simulačních modelů, makroskopických a statistických modelů. Teorie řízení dopravního uzlu, městských celků a dálnic. Zelená vlna a preference veřejné dopravy. Identifikace a management nehod. Principy hodnocení komunikací a metody údržby.
Cíle:
Získání přehledu o základní teorii dopravního proudu na pozemních komunikacích a o metodách jeho ovládání.