info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Vybrané problémy ekologie v dopravě

Kód předmětu:
12VPE
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
čeština, angličtinaT Technologie a management v dopravě a telekomunikacích - 3708V024
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Anotace:
Pozornost bude věnována globálním a lokálním problémům spojeným s poškozováním životního prostředí dopravními systémy a dopravními prostředky. Diskutovány budou externality v dopravě a jejich řešení. Metody a prostředky omezování škodlivých vlivů dopravy na životní prostředí. Monitoring životního prostředí a využití informačních systémů.