info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti

Kód předmětu:
12Y2DU
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
udržitelný rozvoj, udržitelná doprava
Anotace:
Definice udržitelné dopravy, historický kontext, vývoj u nás i ve světě. Trvale udržitelný rozvoj a udržitelná doprava. Poptávka po dopravě. Indukce. Příklady udržitelné dopravy od nás i ze světa. Biopaliva. Elektromobilita. Nové trendy v dopravě. Praktické ukázky.
Cíle:
Cílem předmětu je představit studentům koncept udržitelné dopravy.