info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Realizace dopravních staveb

Kód předmětu:
12Y2RD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Höfler (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Honc (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
projektová dokumentace, stavební předpisy, inženýring, územní řízení, stavební řízení, proces výstavby, ekonomika projektu, management projektu
Anotace:
Typy dopravních staveb. Druhy projektové dokumentace. Zákony a technické předpisy v inženýrské výstavbě. Územní a stavební řízení. Proces výstavby. Ekonomika projektu. Management projektu.
Cíle:
Proces územního a stavebního řízení. Proces výstavby. Ekonomická náročnost výstavby dopravní infrastruktury. Projektový management.