info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Železniční stanice a uzly

Kód předmětu:
12ZSUZ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Jacura, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Trešl (cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
železniční stanice, nástupiště, zhlaví, odbočná železniční stanice, seřaďovací nádraží, železniční uzel
Anotace:
Zařízení pro osobní přepravu. Konstrukce nástupišť. Přístupové cesty na nástupiště. Úpravy železničních stanice dle TSI PRM. Konstrukce zhlaví. Variantní řešení zhlaví pro současné jízdy. Odbočné železniční stanice. Křižovatkové železniční stanice. Osobní nádraží. Odstavná nádraží. Seřaďovací stanice. Přestupní terminály VHD. Železniční uzly.
Cíle:
Seznámení s teroretickými zásadami návrhu železničních stanic, aplikace na variantním návrhu odbočné železniční stanice. Uspořádání seřaďovacích nádraží, osobních železničních stanic a železničních uzlů.