info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Big Data

Kód předmětu:
14BIG
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Krčál, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Ondřej Smíšek (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
big data, NoSQL databáze
Anotace:
Princip MapReduce. Základní principy Big Data managementu. Srovnání a klasifikace NoSQL databází. Databáze typu klíč – hodnota. Sloupcové databáze. Dokumentové databáze. Grafové databáze – základní principy. Grafové databáze – pokročilé aspekty, indexace, dotazování. Pokročilé principy Big Data managementu. NewSQL databáze. Cloud computing, datové sklady a Big Data. Další problémy související s Big Data.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s novými trendy v oblasti databázových systémů. Zaměříme se na aktuální problematiku Big Data a s nimi související problémy distribuovaného uložení a zpracování dat. Představíme si základní typy NoSQL databází, ale také problematiku cloud computingu, datových skladů a distribuovaných výpočtů nad velkými daty.