Databázové systémy

Kód předmětu:
14DATS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
relační model dat, kandidátní klíč, cizí klíč, normalizace databáze, datová integrita, relační databáze, dotazovací jazyk SQL, architektury databázových systémů
Anotace:
Dbf. terminologie, základy relačních databázových systémů, struktura databáze, normalizace dat, modelování vztahů, relační algebra, nástroje a proces návrhu databáze, uživatelské rozhraní, vzdálený přístup k datům. Příkazy jazyka SQL.
Cíle:
Základy teorie relačních databázových systémů, praktické dovednosti s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze a tvorbu dotazů do databáze, základy činnosti administrátora databáze, architektury databázových systémů, trendy v rozvoji databázových technologií.