Geografické informační systémy

Kód předmětu:
14GISS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaDS Dopravní systémy a technika - 3708T009
1češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
systém, informační systém, relační databáze, souřadnicová projekce, geografický informační systém, geodata, geoinformace, geoznalosti
Anotace:
Konstrukce formátů ukládání prostorově orientovaných informací. Minimum ze zeměměřictví a kartografie. Základní úlohy prostorových operací. Principy územní identifikace.
Cíle:
znalost obsahu pojmu geografický informační systém osvojení principů konstrukce, zpracování a vyhodnocování prostorově orientovaných informací základní rutinní zvládnutí minima ze speciální softwarové výbavy