info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Informační systémy v dopravě

Kód předmětu:
14ISYD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garant předmětu:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Vyučující předmětu:
Ing. Marek Kalika, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Krčál, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
životní cyklus IS, typy informačních systémů, role, procesy, řízení, optimalizace v IS, eGovermment, databáze, Oracle, elektronický podpis, databázový systém, relační databáze, datové modelování, procesy, architektura IS
Anotace:
Teoretický základ, pojmy a souvislosti s IS. Architektura a cloudové koncepce služeb. eGovernment - struktura. Elektronická komunikace a podpis. Životní cyklus IS a IT projekty. Typy informačních systémů a konkrétní implementace v dopravě. Role, procesy, řízení, optimalizace v IS. Datové typy Oracle. SQL Developer, SQL dotazy. Komplexní příklad a programování webové aplikace.
Cíle:
Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti tvorby informačních systémů založených na databázových technologiích. Pochopit a využívat znalosti při vývoji komunikační části informačního systému nad portálovou technologií, základní pravidla pro uživatelské rozhraní.