Informační systémy v dopravě

Kód předmětu:
14ISYD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - 3711R004
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
7
Rozsah výuky:
2 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
databázový systém, informační systém, relační databáze, datové modelování, procesy, architektura informačního systému, životní cyklus informačního systému, řízení informačního systému
Anotace:
Pokročilé databázové technologie. Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Portálové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript and PHP). Technologie jazyka XML.
Cíle:
Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti tvorby informačních systémů založených na databázových technologiích. Pochopit a využívat znalosti při vývoji komunikační části informačního systému nad portálovou technologií, základní pravidla pro uživatelské rozhraní.