Informační technologie v dopravě

Kód předmětu:
14ITV
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Anotace:
Hlavním cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti informačních technologií užívaných v dopravě. Klíčem k úspěšným realizacím je znalost systémových architektur, principů a metod jejich návrhu a realizace včetně sledování kvality vývoje softwaru a poskytovaných služeb IT. Dále se věnuje specifikaci procesů, standardů a interoperability v rámci informačních systémů a jejich další integrace (CRM, ERP a další). Důležitou částí je problematika identifikace s vazbou na infrastrukturu ICT.