covid-19 info

logo ČVUT

Moderní paralelní architektury a jejich programování

Kód předmětu:
14MPA
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Anotace:
Základní typy počítačových architektur, von Neumannův model, zřetězená architektura, pole procesorů, těsně a volně vázané systémy, systolické systémy, klasifikace paralelních systémů. Softwarová úroveň paralelismu. Superpočítače a minisuperpočítače. Transputery, jejich architektura, použitelnost, seskupování instrukcí. Základní rysy architektur RISC. Masově paralelní architektury a symetrický multiprocesing.