info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Návrh a programování databází

Kód předmětu:
14NDB
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
databáze, návrh databáze, SQL, PL / SQL
Anotace:
Návrh databáze, datové typy, omezení, příkazy jazyka SQL pro definici dat, manipulaci s daty, řízení transakce, správu spojení a správu systému, jednořádkové, agregační a analytické SQL funkce. PL / SQL – proměnné, cykly, podmínky, procedury, funkcí, triggery, balíky, kurzory, výjimky.
Cíle:
Získání dovedností pro návrh databáze, zevrubné seznámení s rysy jazyka SQL a jeho procedurálního rozšíření PL / SQL.