info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Programming and modelling

Kód předmětu:
14PAM-E
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
2angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
programovací jazyk C++, knihovna STL, abstraktní datové typy, objektově orientované programování, programovací techniky, rekurze, složitost algoritmů, paralelní programování, diskrétní simulace, modelování procesů, BPMN
Anotace:
Objektově orientované programování, dynamická paměť, dědění, genericita, knihovna STL, abstraktní datové typy, programovací techniky, rekurze, složitost algoritmů, Lindenmeyerovy gramatiky, paralismy v přírodě a reálných systémech, paralelní počítačové systémy, paralelní programování, diskrétní simulace, modelování procesů, modelování As-Is a To-Be, získávání analytických podkladů pro modelování, jazyk BPMN, SW Bizagi, tvorba modelu a životní cyklus.
Cíle:
Získat znalosti pro vytváření složitějších programů v C++, porozumět objektovému programování a aplikovat jej při implementaci řešení úloh, seznámit se základy paralelního programování, diskrétních simulací a modelováním v dopravě, procesní modelování.