info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Pokročilé modely pro dopravu

Kód předmětu:
14PMD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
kvalitativní simulace, buněčné automaty, fuzzy modely, diskrétní simulace, distribuované simulace, hejna, mentální modely
Anotace:
Kategorie modelů, popis jednotlivých typů modelů od diskrétních ke spojitým, vysvětlení uplatnitelnosti jednotlivých typů modelů pro modelování různých druhů dopravy. Opomíjen není ani uživatelský aspekt a jsou vysvětlována typická úskalí při použití jednotlivých typů modelů.
Cíle:
Získání znalostí o různých přístupech k modelování systémů, často vycházejících z umělé inteligence, jako kvalitativní simulace, buněčné automaty, fuzzy modely, diskrétní simulace, hejna, mentální modely. Rovněž jsou studentům poskytovány informace o vzájemných vztazích těchto modelů, jejich uplatnitelnosti pro jednotlivé druhy dopravy.