Programování

Kód předmětu:
14PRG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaspolečná část studia
2češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Cvičení:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Jakub Řada
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Lukáš Svoboda
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
Ing. Jan Zelenka
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Smíšek
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
algoritmus, algoritmizace, programování, programovací jazyk C
Anotace:
Algoritmy – algoritmizace úlohy, vyšší programovací jazyky, úvod do jazyka C, proměnné, konzolový vstup a výstup, základní operátory, podmínky, příkaz switch, cykly, pole, funkce a procedury, rekurze, tvorba interaktivního programu s využitím funkcí a procedur.
Cíle:
Získání znalostí metod strukturovaného programování a algoritmizace úloh a jejich využití při programování v jazyku C.