info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Telekomunikace

Kód předmětu:
14TEL
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Jiří Brož, MSc. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. (přednášející, cvičící)
Ing. Michal Mlada (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D. (přednášející, cvičící)
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Telekomunikační sítě a služby, architektura telekomunikačních sítí, řízení kvality telekomunikačních služeb, performační parametry služeb
Anotace:
Přehled současného stavu a očekávání rozvoje celého portfolia telekomunikačních služeb, ekonomické a legislativní aspekty návrhu a provozování telekomunikačních sítí a poskytování telekomunikačních služeb, identifikace a kvantifikace hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a služeb v využitím performačních parametrů, přehled a popis typických telekomunikačních služeb používaných pro dopravní aplikace a specificky pro logistiku.
Cíle:
Charakteristika současného stavu a očekávání v oblasti telekomunikačních služeb, vazby mezi parametry telekomunikačních sítí a služeb, řízení kvality telekomunikačních služeb, specifické požadavky na telekomunikační služby pro dopravní aplikace a speciálně pro logistiku, legislativní a ekonomické aspekty poskytování telekomunikačních služeb.