info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě

Kód předmětu:
14UES
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
umělá inteligence, fuzzy systémy, umělé neuronové sítě, multiagetní systémy, expertní systémy
Anotace:
Seznámení s umělou inteligencí, prací v zobecněném stavovém prostoru a příslušnými technikami.
Cíle:
Seznámit studenty s metodami umělé inteligence s přihlédnutím k aplikacím v dopravě. Praktické procvičení příslušných technik.