covid-19 info

logo ČVUT

Úpravy závěrečných prací v MS Wordu

Kód předmětu:
14W1UP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Jan Mejstřík
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
MS Word, styly, obsah, seznam obrázků, seznam tabulek, jednotný vzhled, oddíly, poznámky pod čarou, titulky, spolupráce s MS Excel, formuláře, šablony, makra, oddíly, číslování
Anotace:
Studenti budou seznámeni se zásadami tvorby a úpravy rozsáhlých dokumentů a základními typografickými pravidly. Budou správně aplikovat styly, vytvářet obsahy, seznamy obrázků, tabulek, grafů apod., poznámky pod čarou, titulky, rejstřík. Procvičí si opravy již hotových dokumentů. Cílem předmětu je připravit studenty na bezproblémovou úpravu bakalářských a diplomových prací, aby se pak mohli soustředit zejména na psaní závěrečné práce.
Cíle:
Komplexní příprava studentů na jednotnou a profesionální úpravu bakalářských a diplomových prací. Seznámení s typografickými pravidly. Usnadnění práce s využitím stylů, oddílů, číslování stránek, poznámek pod čarou, seznamů obrázků, rejstříku, automatických polí (např. StyleRef).