Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích

Kód předmětu:
14W2KI
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Semestr | jazyk | obor:
čeština všechny obory
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Kombinovaná
forma studia:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Kapitálový trh, financování investičních projektů, investice v dopravní infrastruktuře.
Anotace:
Finanční trh, investiční rozhodování - dlouhodobé cíle a investiční strategie, dlouhodobé financování.
Cíle:
Objasnit podstatu investičních projektů, kapitálového investování v dopravě.