OOP v jazyce JAVA

Kód předmětu:
14Y1OJ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
objektově orientované programování, JAVA, zapouzdření, třídy, metody, dědičnost, polymorfismus, abstraktní třídy
Anotace:
Objektové myšlení. Zapouzdření. Třídy. Atributy. Modifikátory přístupu. Metody a jejich přetěžování. Speciální metody (konstruktory, gettery / settery). Základní objektové metody. Referenční datové typy. Dědičnost. Polymorfismus. Správa paměti a hodnota null. Porovnávání objektů. Statika (static). Konstanty. Rozhraní (interface). Abstraktní třídy (abstract). Výčtové typy (enum). Balíky. Výjimky. Kolekce. Generika. Lambda výrazy, anonymní funkce.
Cíle:
Předmět se zaměřuje na pochopení principů objektově orientovaného programování a jeho syntaxe v Javě. Dále probírá i pokročilé techniky, které současné OOP poskytuje.