info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu

Kód předmětu:
14Y1PA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
AutoCAD, 3D, rendering, externí data
Anotace:
Práce ve 3D prostředí neparametrického modeláře (AutoCAD), renderování scén, vytváření plošných i objemových objektů, tvorba uživatelských nastavení, vytváření objektových dat, práce s daty propojenými s externí databází. Základní definice a práce se světly, materiály a odlesky. Prezentace modelů.
Cíle:
Získat znalosti tvorby a modifikací 3D entit (plošné i objemové modelování), principy renderingu scény, práce s daty propojenými s externí databází.