info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Programovací jazyk C

Kód předmětu:
14Y1PJ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garant předmětu:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
programovací jazyk C, ukazatelé, práce se soubory, dynamická alokace paměti, struktury, bitové operátory, funkce
Anotace:
Programovací jazyk C. Základní rysy jazyka (datové typy, syntaxe, příkazy). Některé knihovní funkce, podprogramy, ukazatele, řetězce, dynamická alokace paměti, práce se soubory, struktury. Implementace abstraktních datových typů (fronta, zásobník, spojový seznam). Programovací techniky (třídění, řazení, hledání) v jazyce C.
Cíle:
Naučit studenty detaily, speciality programovacího jazyka C, seznámit je s úskalími jazyka a využít je při tvorbě programů a implementaci abstraktních datových typů.
www stránky předmětu
http://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera