info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Základy programování v jazyce JAVA

Kód předmětu:
14Y1ZJ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Programovací jazyk, JAVA, proměnná, operátor, podmínky, cykly, pole, funkce
Anotace:
Úvod do platformy Java SE, instalace IDE a první projekt. Komentáře. Proměnné a typový systém. Operátory. Uživatelský vstup a parsování. Přetypování a převod na řetězec. Metody pro textové řetězce a matematické funkce. Podmínky, relační operátory a switch. Cykly for, while, foreach. Pole – deklarace, inicializace, metody pro práci s polem, ASCII, funkce, parametry, návratová hodnota, rekurze. Tvorba samostatného programu.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit studenty základní programátorské konstrukce pro tvorbu jednoduchých aplikací v programovacím jazyce JAVA