covid-19 info

logo ČVUT

Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích

Kód předmětu:
14Y2KI
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Kapitálový trh, financování investičních projektů, investice v dopravní infrastruktuře.
Anotace:
Finanční trh, investiční rozhodování - dlouhodobé cíle a investiční strategie, dlouhodobé financování.
Cíle:
Objasnit podstatu investičních projektů, kapitálového investování v dopravě.