info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Zpracování dat

Kód předmětu:
14ZDA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
zpracování dat, datové analýzy, data science, R, Big Data
Anotace:
Seznámení s pokročilými databázovými systémy nerelačního typu. Charakteristika různých typů dat. Používané nástroje pro zpracování dat. Praktická část výuky - seznámení s pracovním prostředím, aplikované příklady zpracování dat z praxe, pokročilé metody prezentace výstupů. Vlastní studentská práce nad otevřenými daty. Konzultační hodiny pro seminární práce. Odevzdání a prezentace seminární práce.
Cíle:
Cílem předmětu je primárně studenty seznámit s nástrojem pro zpracování a analýzu dat, na příkladech z praxe společně vyzkoušet nejčastější možnosti používané při zpracování dat včetně pokročilých možností při prezentaci výsledků analýz. Studenti následně budou samostatně provádět datovou analýzu na datech z existujících otevřených systémů.