info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy elektrotechniky 1

Kód předmětu:
14ZEL1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
elektron, odpor, kapacita, indukčnost, střídavé obvody, stejnosměrné obvody, metoda uzlových napětí, metoda smyčkových proudů, symbolicko-komplexní metoda, výkony, filtry
Anotace:
Elektrotechnické názvosloví, teorie elektronu, statická elektřina, vodivost materiálů, elektrický odpor, rezistory, kapacita, kondenzátory, indukčnost, cívky, zdroje, stejnosměrné obvody - metody postupného zjednodušování, superpozice, metoda uzlových napětí a smyčkových proudů, charakteristické hodnoty periodických průběhů obvodových veličin, teorie stříd. proudu, 3-fázová soustava, střídavé obvody - symbolicko-komplexní metoda, výkony, filtry.
Cíle:
Osvojení základních znalostí dle požadavků nařízení komise (ES) 2042/2003 (modul 3. - úroveň 1).