covid-19 info

logo ČVUT

Dopravní psychologie

Kód předmětu:
15DPLG
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
6 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
PhDr. Jiří Král
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
PhDr. Jiří Král
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Člověk a dopravní systém, analýza činnosti, výkonnost a spolehlivost, informace, sociálně psychologické aspekty dopravy, výuka a výcvik, věk a zkušenost, nehody a dopravní konflikty.
Anotace:
Dopravní psychologie se zabývá především zkoumáním psychických procesů při různých činnostech osob řídících dopravní prostředky a jiných účastníků dopravy. Zahrnuje podmínky, na kterých závisí výkonnost a spolehlivost člověka v dopravních systémech. Zjišťuje závislost na individuálních vlastnostech člověka, na metodách výuky, výcviku a výchovy, na dopravní technice.
Cíle:
Znalost dopravně psychologických pojmů determinujících podmínky výkonnosti a spolehlivosti člověka v dopravních systémech. Teoretická východiska a praktická aplikace poznatků.