covid-19 info

logo ČVUT

Dopravní psychologie

Kód předmětu:
15DPS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaBT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Člověk a dopravní systém, analýza činnosti, výkonnost a spolehlivost, informace, sociálně psychologické aspekty dopravy, výuka a výcvik, věk a zkušenost, nehody a dopravní konflikty.
Anotace:
Předmět psychologie a základní pojmy. Podmínky příjmu informací, rozhodování a jednání člověka. Výkonnost. Inženýrská psychologie a konstrukce vozidla. Dopravní cesta a provoz z hlediska psychologie. Nehody a dopravní konflikty z hlediska psychologie. Výběr a výcvik pracovníků. Režim práce a odpočinku. Věkové charakteristiky účastníků dopravy.
Cíle:
Znalost dopravně psychologických pojmů determinujících podmínky výkonnosti a spolehlivosti člověka v dopravních systémech. Teoretická východiska a praktická aplikace poznatků.