info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Jazyk - angličtina

Kód předmětu:
15JAAI
Studium:
doktorské
Studijní program:
Inženýrská informatika (P 3902)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaI Inženýrská informatika v dopravě a spojích - 3902V036
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Anotace:
Dvousemestrální výuka odborného jazyka různých odvětví inženýrství. Procvičování lexikálně-gramatického aspektu jazykové struktury s důrazem na rozšiřování slovní zásoby, frazeologie a terminologie. Učebnice Cambridge English for Engineering - poslech a procvičování odborné komunikace v oblasti inženýrské praxe. Jazyková úroveň pokročilá. Studium uzavřeno seminární prací a zkouškou.