info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1

Kód předmětu:
15JCZ1
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
1čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Irena Veselková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
úvodní kurz, komunikace, reálie, gramatika, mluvní projev, jazyková laboratoř
Anotace:
Základní jazykové struktury češtiny, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámení se základy českého jazyka, získání orientace v českém prostředí, osvojení běžných konverzačních obratů, komunikace ve vysokoškolském prostředí a úvod do reálií společenského života.