info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 3

Kód předmětu:
15JCZ3
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaDS Dopravní systémy a technika - 3708T009
3češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
3češtinaPL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Irena Veselková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
komunikace, reálie, gramatika, mluvní projev, jazyková laboratoř, odborná terminologie
Anotace:
Výuka jazykových jevů s ohledem na jazykovou úroveň příslušné skupiny. Nácvik poslechu a ústního projevu. Základy odborné terminologie
Cíle:
Rozvíjení získaných znalostí, konverzační témata s praktickým zaměřením, četba krátkých textů s ohledem na potřeby studentů a zaměření studia.