info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 4

Kód předmětu:
15JCZ4
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
4čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
4čeština
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Irena Veselková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
komunikace, reálie, gramatika, mluvní projev, jazyková laboratoř, odborná terminologie
Anotace:
Výuka jazykových jevů s ohledem na jazykovou úroveň příslušné skupiny. Nácvik poslechu a ústního projevu. Základy odborné terminologie.
Cíle:
Rozvíjení získaných znalostí, konverzační témata s praktickým zaměřením, četba krátkých textů s ohledem na potřeby studentů a zaměření studia.