info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Cizí jazyk - angličtina 2

Kód předmětu:
15JZ2A
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
4čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Mgr. Dana Boušová (přednášející, cvičící)
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Jitka Heřmanová (přednášející, cvičící)
Mgr. Barbora Horáčková (přednášející, cvičící)
Mgr. Lenka Monková (přednášející, cvičící)
Peter Morpuss (přednášející, cvičící)
Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Věra Pastorková (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Mgr. Marek Tomeček, Ph.D. (přednášející, cvičící)
PhDr. Markéta Vojanová (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
Gramatické struktury, komunikativní dovednosti, písemný a ústní projev, odborná četba, slovní zásoba, odborná terminologie.
Anotace:
Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.
Cíle:
Zvýšení jazykové kompetence studenta.