info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Evropská integrace v historických souvislostech

Kód předmětu:
15Y1EH
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
5čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
1. světová válka, Versailles, evropská politika, totalitní systémy, Společnost národů, Malá Dohoda, Panevropa, odzbrojení, appeasement, 2. světová válka, OSN, evropská integrace
Anotace:
Versailleský poválečný systém, vznik nových států. Evropa a velmoci, Společnost národů. Evropská politika ve 20. letech. Fašismus, nacismus, komunismus. Malá dohoda, východiska a cíle. Evropa po nástupu Hitlera k moci, systém dvojstranných smluv. Ztráta vlivu SN. Přeskupování sil za 2. světové války. OSN, Světová banka, MMF. Studená válka a její důsledky. Kvalitativně nové vztahy mezi Francií a Německem - motor rozbíhající se evropské integrace.
Cíle:
Znalosti základních pojmů a faktů z historie mezinárodních vztahů vztahujících se k integračním pokusům v rámci Evropy na politickém, vojenském a hospodářském poli.