info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Manažerská sociologie

Kód předmětu:
15Y2MS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Mgr. Jan Feit (přednášející, cvičící)
Mgr. Eva Rezlerová (přednášející, cvičící)
Martina Šmidochová (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra jazyků a společenských věd (16115)
Klíčová slova:
sociologie podniku, chování lidí v podniku, manažer, styly řízení, týmová práce
Anotace:
Sociologický přístup k podniku, vysvětlení organizačního a řídícího systému organizace se zaměřením na postavení lidí a jejich vzájemnou komunikaci. Základní poznatky o podnikové kultuře; sociální systém firmy. Postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Vedení lidí ve firmě - pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.
Cíle:
Znalost principů sociálních procesů v podniku. Chování pracovníků, vedení, řešení problémů a konfliktů, práce ve skupině a v týmu.